Bezpłatne porady na temat możliwości dofinansowania planowanego przedsięwzięcia z funduszy europejskich

W Siedlcach działa Lokalny Punkt Informacyjny, do zadań którego należy nieodpłatne świadczenie usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Sabnie Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach w ramach tzw. Mobilnego Punktu w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie w dniu 08.06.2011 r. (środa) podczas dyżuru konsultanta udzieli odpowiedzi wszystkim chętnym na temat możliwość dofinansowania planowanego przedsięwzięcia oraz procedur aplikowania o dotację.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dodaj komentarz

Skip to content