Kaplica rodowa Trębickich w Zembrowie

Kaplica rodowa Trębickich wzniesiona w 1884 roku przez Stanisława Trębickiego, nad kryptą grobową wybudowaną przez jego ojca Ludwika Trębackiego w 1851 roku. Kaplica jest murowana z cegły, na rzucie prostokąta. Ściany kaplicy na niskim cokole, oskarpowane, zwieńczone fryzem akardowym na elewacjach bocznych i frezem z rozetami na fasadzie i nad częścią prezbiterialną. Fasady zakończone trójkątnym szczytem o profilowanych krawędziach. Na osi portal zamknięty półkoliście poprzedzony trzema stopniami. Drzwi prostokątne w tympanonie napis Grób Trębickich. Wyżej tarcza herbowa- Jastrzębiec. Lica cokołu, skarp, zwieńczenia ścian, szczytów oraz otworów okiennych i drzwiowych wyłożone są płytami z szarego piaskowca. W elewacjach bocznych i tylniej po trzy wąskie prostokątne zamknięte półkoliście otwory okienne , w środku wyższe, z boków nieco niższe. W podziemiach kaplicy znajdują się groby członków rodu Trębickich, a wewnątrz kaplicy jednolite tablice epitafijne.

Obok kaplicy znajduje się grób pisarki Heleny Mniszek.

Skip to content