Prośba o wypełnienie deklaracji

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina Sabnie prosi osoby zainteresowane o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 26 lipca 2024 r. (piątek) godz. 14:45.

Deklarację udziału w projekcie można pobrać w Urzędzie Gminy Sabnie (pokój nr 8) lub ze strony internetowej urzędu gminy.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Warszawie. Udział mieszkańca 50 % kosztów wykonania.

Osoba biorąca udział w projekcie musi posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany projekt. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, deklarację udziału w projekcie muszą wypełnić i podpisać wszyscy jej właściciele.

Program nie dotyczy :

– nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo (np. domków letniskowych);

– nieruchomości położonych na obszarze, na którym przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej.

Deklaracja udziału w projekcie.

 

Informacja o możliwości złożenia wniosku na zakup preferencyjny węgla

Wójt Gminy Sabnie

 informuje mieszkańców o możliwości złożenia wniosku

na zakup preferencyjny węgla

Węgiel mogą zakupić wyłącznie osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego w kwocie 3 000 zł

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022r. ilość węgla dostępna dla osoby uprawnionej do zakupu wynosi:

1,5 tony do 31.12.2022r.

1,5 tony od 01.01.2023r.

Wniosek o zakup węgla można złożyć:

  • w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73
  • elektronicznie przez ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem  osobistym).

Wniosek należy złożyć do 18.11.2022r. (włącznie)

Wniosek na zakup preferencyjny węgla.

Wniosek na zakup preferencyjny węgla

Skip to content