Zaopiniowanie podziału nieruchomości

Załącznik: Wniosek o zaopiniowanie podziału nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
  2. dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  3. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
  5. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego – o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sabnie.

Skip to content