Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące

Załączniki:

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 32 z 1984r., poz. 174 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28.06.1984r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności ( Dz. U. Nr 32, poz. 176).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego (pobierz) lub stosownie zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 m-ce (pobierz),
  2. dowód osobisty,
  3. cudzoziemiec – aktualny paszport.

Sposób załatwienia sprawy

Osobiste zgłoszenie. W przypadku cudzoziemca – zaświadczenie o dokonaniu wymeldowania.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Od ręki.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Uwagi

W przypadku dokonywania wymeldowania małoletniego poza miejsce pobytu stałego lub czasowego rodziców niezbędne jest oświadczenie obojga rodziców o miejscu pobytu dziecka. W tym przypadku, wpisu o wymeldowaniu dokonuje się na odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka. Osoba która ukończyła 15 rok życia występuje o dowód osobisty (w przypadku zmiany pobytu stałego).

Skip to content