Wydzierżawienie działki

Załącznik: Druk wniosku wydzierżawienie gruntu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. ), Uchwała Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 276, poz. 1987).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
  • mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją gruntu

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Skip to content