Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Podstawa prawna

Art.47e ust.2, art.47f i art.46g ustawy z dn. 16 października 1991r. – o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 506 56 77
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów złożony przez władającego nieruchomością (pobierz),
  • załączniki:
    • dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością,
    • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionymi drzewami i krzewami, wymienionymi we wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wizja w terenie i rozpatrzenie zasadności wniosku, sporządzenie protokołu z wizji.

Wydanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających bezpieczeństwu.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skip to content