Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Podstawa prawna

Art.47e ust.2, art.47f i art.46g ustawy z dn. 16 października 1991r. – o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów złożony przez władającego nieruchomością (pobierz wniosek),
  • załączniki:
    • dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością,
    • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionymi drzewami i krzewami, wymienionymi we wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wizja w terenie i rozpatrzenie zasadności wniosku, sporządzenie protokółu z wizji.

Wydanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających bezpieczeństwu.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skip to content