Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Podstawa prawna

Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.05.1993r.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk reklamacji (dostępny na miejscu).

Sposób załatwienia sprawy

Każdy może wnieść do Urzędu Gminy reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:

  • pominięcia wyborcy w rejestrze,
  • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  • objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy .

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

3 dni od daty wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy

Skargę można wnieść w terminie 3-ch dni od daty otrzymania decyzji do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Wójta.

Skip to content