Reklamacja na nieprawidłowość w spisie wyborców

Podstawa prawna

W zależności od rodzaju wyborów – przepisy danej ordynacji wyborczej.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk reklamacji (dostępny na miejscu).

Sposób załatwienia sprawy

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w terminie podawanym w ogłoszeniu przed wyborami. Po rozpatrzeniu reklamacji wydawana jest decyzja administracyjna.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Od 48 godzin do 3 dni w zależności od przepisów danej ordynacji wyborczej.

Tryb odwoławczy

Wniesienie skargi do Sadu Rejonowego właściwego dla miejsca sporządzenia spisu wyborców w terminach określonych w odpowiednich ordynacjach wyborczych.

Skip to content