Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (dz. U. Nr 71, poz.734)

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  2. deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego,
  3. zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów,
  4. zaświadczenie o wysokości i składnikach opłat za mieszkanie.

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji przyznającej bądź odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

W ciągu 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Skip to content