Nadanie numeru nieruchomości

Załącznik: Druk wniosku o nadanie numeru nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 47a pkt 2 i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), § 9 i 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432), Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
 • załączniki do wniosku
  • w przypadku nieruchomości zabudowanej:
   • kserokopia inwentaryzacji powykonawczej budynku lub odbitka z mapy zasadniczej (oryginał do wglądu)
   • kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości (oryginał do wglądu)
  • w przypadku nieruchomości niezabudowanej – opinia o przeznaczeniu nieruchomości według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • w przypadku samowoli budowlanej – kserokopia decyzji wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (oryginał do wglądu)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

Skip to content