Ewidencja działalności gospodarczej – wpis, zawieszenie, wznowienie, zmiana, wyrejestrowanie

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek CEIDG -1 (firma.gov.pl). Instrukcja wypełnienia jest dołączona do wniosku.
 2. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP możesz za pośrednictwem strony firma.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do CEIDG.
 3. W innym przypadku koniecznym będzie odwiedzenie dowolnie wybranego przez Ciebie Urzędu Gminy w Polsce, w celu złożenia i podpisania wniosku.
 4. Wypełnij wniosek CEIDG -1 (www.firma.gov.pl). Instrukcja wypełnienia jest dołączona do wniosku.
 5. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP możesz za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do CEIDG.
 6. W innym przypadku koniecznym będzie odwiedzenie dowolnie wybranego przez Ciebie Urzędu Dzielnicy w Warszawie (lub Urzędu Gminy w Polsce) w celu złożenia i podpisania wniosku

Klauzula informacyjna RODO

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 1, p. Magdalena Flażyńska, tel: 25 506 56 70
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Termin odpowiedzi

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – czas na wprowadzenie przez Urząd Gminy wniosku do systemu CEIDG.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii).

Uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 • w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
 • bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
 • pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu złożonego na wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541)

Skip to content