Zakup przez Gminę Sabnie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym

Skip to content