Przystosowanie Gminy Sabnie do rekreacji wodnej poprzez zakup i montaż pomostu na zalewie Niewiadoma

Całkowity koszt realizacji: 24 970,57 zł

Przyznana pomoc: 16 416,60 zł

sabnie.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Przystosowanie Gminy Sabnie do rekreacji wodnej poprzez zakup i montaż pomostu na zalewie Niewiadoma”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dodaj komentarz

Skip to content