Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:

 • Zespołu Szkół im. Heleny Mniszek,
 • Gminnego Przedszkola w Sabniach,
 • Urzędu Gminy w Sabniach.

Zakres rzeczowy projektu zgodny jest z wynikami audytu energetycznego przeprowadzonego w 2016 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

zwiększenie efektywności energetycznej w gminie Sabnie poprzez realizację prac termomodernizacyjnych
w 3 budynkach użyteczności publicznej wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej i energii elektrycznej

CELE SZCZEGÓLOWE PROJEKTU:

 • Podniesienie standardu użytkowania budynków przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
 • Podniesienie jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej o 4 025,47 GJ oraz energii elektrycznej o 17,70 MWh/rok.
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych objętych projektem.
 • Utrzymanie na akceptowalnym poziomie obciążeń finansowych użytkowników oraz zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego.
 • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów poprzez wdrożenie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

PRACE PLANOWANE DO WYKONANIA

 1. Optymalizacja przegród wielowarstwowych w celu dostosowania ich do wymagań dotyczących izolacyjności termicznej (ocieplenie obiektu).
 2. Optymalizację stolarki otworowej (wymiana okien, drzwi zewnętrznych).
 3. Przebudowę systemu grzewczego (wykonanie ogrzewania gazowego).
 4. Wymianę oświetlenia na energooszczędne.
 5. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Kompleksowa termomodernizacja pozwoli na:

 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 4705,93kWh/rok
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 307,70792 tony równoważnika CO2/rok.

Efektem zrealizowanego projektu będzie zwiększenie komfortu w korzystaniu z placówek
przez dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników urzędu, interesariuszy. 
Dodatkowo Gmina uzyska natychmiastowy efekt w poprawie estetyki miejscowości a przede wszystkim obniży uciążliwość dla środowiska naturalnego.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 3
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 3
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 3185.54 m2
 • Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej:
  0.23 MW
 • Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania: 3185.54 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 4025.47 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 17.7 MWh/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 8.03 MWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 307.71 tony równoważnika CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej 4118.11 GJ/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
  w budynkach publicznych (CI 32) 4705.93 kWh/rok

DANE FINANSOWE:

Całkowita wartość projektu: 1 780 460,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 1 761 665,00 PLN

Poziom dofinansowania – 80,00%

Kwota dofinansowania EFRR: 1 409 332,00 PLN

Środki własne: 371 127,99 PLN

 

Skip to content