Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim

dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet II. – „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”
Działanie 2.2 – „Rozwój e-usług”
Beneficjent (Lider): Powiat Sokołowski
ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski

Partnerzy projektu: Gmina Sabnie, Gmina Bielany, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Sterdyń, Gmina Repki, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki.

Całkowita wartość projektu: 6 596 004,02 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne: 6 276 607,62 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 335 116,47 PLN.

Okres realizacji projektu: od dnia 18.08.2008 r. do dnia 31.08.2012 r.

Opis projektu:
W wyniku zrealizowania przedmiotowego projektu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim oraz w Urzędach Gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (Gmina w Powiecie Siedleckim) oraz w ich Jednostkach Podległych uruchomiono elektroniczny obieg dokumentów (elektroniczne usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców). W ramach projektu została wdrożona Platforma Teleinformatyczna e-Urząd  (PTeU) dla 33 podmiotów, umożliwiająca świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną na poziomie transakcji (bez konieczności osobistego stawiennictwa klienta w urzędzie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najważniejsze elementy PTeU:

  • Portal e-Usług Publicznych
  • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Aplikacje do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi
  • System bezpieczeństwa zabezpieczający dostęp do informacji przetwarzanych
    w ramach PTeU oraz ich bezpieczną wymianę między elementami systemu.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Dodaj komentarz

Skip to content