Rozwijanie aktywności mieszkańców Gminy Sabnie poprzez budowę ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną

 

sabnie.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Rozwijanie aktywności mieszkańców Gminy Sabnie poprzez budowę ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dodaj komentarz

Skip to content