Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sabniach

Tytuł projektu: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sabniach

Okres realizacji: 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.

Wartość projektu: 44 570 zł.

Dofinansowanie Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 44 570 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem ogólnym projektu jest pobudzenie aktywności 65 uczniów Zespołu Szkół w Sabniach na rzecz przedsięwzięć lokalnych ukierunkowanych na rozwój osobisty i podnoszenie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży obszarów wiejskich.

Projekt skierowany jest do: 65 uczniów Zespołu Szkół w Sabniach

W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia taneczne – 2 grupy warsztatowe po 10 osób – 5 dziewcząt i 5 chłopców /Szkoła Podstawowa i Gimnazjum/, 1 godzina zajęć w tygodniu /24 spotkania/. Zajęcia będzie prowadził wykwalifikowany i doświadczony instruktor. Podsumowaniem zajęć będzie prezentacja grup tanecznych na jednej z uroczystości szkolnych, na którą przewidziano zakup strojów tanecznych dla uczestników.
  • wyjazdy na basen – cotygodniowe wyjazdy dla 45 osób /30 uczniów Gimnazjum i 15 uczniów Szkoły Podstawowej/ – w sumie 24 wyjazdy. W ramach zajęć sfinansowane zostaną koszty dojazdu, zakup biletów oraz wynagrodzenia trenera na basenie.

Biuro projektu:

Urząd Gminy Sabnie
pokój nr 9 (parter)
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Tel.: 25 787 41 90, wew. 31
e-mail: fundusze@sabnie.pl

poniedziałek – piątek /7:45 – 15:45/

Prezentacja z rozpoczęcia roku szkolnego:
pobierz plik

Zdjęcia z zajęć w ramach projektu

Skip to content