Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą

Urząd Gminy Sabnie jest uczestnikiem projektu pt. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w partnerstwie z firmąF5) i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Model CAF został zaproponowany jako łatwe w użyciu narzędzie wspomagania organizacji sektora publicznego Europy w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością dla usprawnienia ich funkcjonowania. Po zakończeniu samooceny jednostki sporządzą plan doskonalenia swojej jednostki. Ponadto samorządy, które wezmą udział w projekcie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, potrzebnych zmian wynikających z opracowanych planów doskonalenia. Konkurs zaplanowano na IV kwartał 2011 r.

Metoda CAF świętuje już swoje dziesięciolecie, a liczba polskich użytkowników CAF zarejestrowanych w bazie Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej przekroczyła dwieście instytucji. Polska jest jednym z najaktywniejszych w Europie krajów wykorzystujących metodę CAF.

Tytuł projektu: Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą

Projekt jest realizowany przez MSWiA w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu to 1 maja 2009 r. – 31 grudnia 2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. „Dobre zarządzanie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”

Więcej:

Dodaj komentarz

Skip to content