Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kupientyn

Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kupientyn

Długość nowowowybudowanej linii wodociągowej: 730 m

Inwestycja dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Dodaj komentarz

Skip to content