Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sabnie

Gmina Sabnie wykonała modernizacją oświetlenia ulicznego. W 2013 roku wymieniono lampy w Kurowicach, Grodzisku i Chmielniku. Podstawowym celem inwestycji była poprawa oświetlenia do stanu zapewniającego spełnienie wymagać określonych w Normie Polskiej przenoszącej normę europejską PN-EN 13201. Cel dodatkowy to optymalizacja kosztów ponoszonych przez gminę na energię elektryczną i zmniejszenie tych wydatków dzięki zastosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych opraw i źródeł światła.

Koszt inwestycji to 45.507,54 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Sabnie została dofinansowana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12.386,33 zł.

sabnie.pl

Dodaj komentarz

Skip to content