Zespół Obsługi Finansowej Szkół

ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Telefon: 25 787 41 27
Fax: 25 787 41 27
e-mail: zofssabnie@onet.pl

Kierownik: Kamil Bolesta

Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach jest gminną jednostką organizacyjną, działa na zasadach jednostki budżetowej.

Godziny pracy

poniedziałek – piątek, od 07:45 do 15:45

Zadania

Zespół utworzono w celu prowadzenia obsługi administracyjnej i finansowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie tj.:

 1. Zespołu Szkół w Sabniach w skład, którego wchodzą:
  • Publiczne Gimnazjum w Sabniach im. Heleny Mniszek
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Sabniach im. Heleny Mniszek
  • Gminne Przedszkole w Sabniach z Filiami w Kupientynie i Zembrowie
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zembrowie

Struktura organizacyjna

 1. Kierownik Zespołu
 2. Główny Księgowy
 3. Specjalista do spraw księgowości – 2 stanowiska
Skip to content