Hołowienki

Powierzchnia w hektarach: 398
Liczba gospodarstw rolnych: 77
Liczba budynków mieszkalnych: 108
Liczba mieszkańców: 251

Od połowy XV wieku Hołowienki stanowiły własność królewską. Należały do tak zwanej włości gródecko-grodziskiej, która do końca XV wieku była wydzierżawiana przez wielkich książąt prywatnym osobom. We wsi zamieszkiwała ludność pochodzenia ruskiego. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z drugiej połowy XV wieku. W 1463 roku starosta drohicki nałożył vadium pomiędzy Pawła Niewiadomskiego a Rusinów z Hołowienek i Grodziska. W 1477 i 1478 roku Rusini z Hołowienek Łukian, Bojarzyn, Klim, Andrzej, Jurko, Chodor, Iwan i Syren zostawili Wojciechowi Kostce część młyna w Hołowienkach.

W XV wieku Hołowienki należały do starostwa drohickiego, ale już od końca tego wieku były oddane w dzierżawę osobom prywatnym. Pierwszym znanym dzierżawcą był Jakub Dowojnowicz starosta drohicki, po nim Jan Litawor Chreptowicz i jego żona, a od 1530 r. Stanisław Olędzki.

W 1846 roku sporządzono Wykaz wszelkich dóbr z hipoteki jawnych z wymienieniem właściciela i szacunku z dawnej guberni podlaskiej. Hołowienki były własnością Emiliana i Felicjanny Młockich, a ich wartość wynosiła 26 575, 39 rubli srebrem.

Obecnie miejscowość Hołowienki liczy 310 mieszkańców. Leży przy drodze powiatowej relacji Sabnie – Dybów. Rozpoczyna się około 700 metrów w kierunku Dybowa od drogi krajowej nr 63. Hołowienki położone są także przy drodze gminnej biegnącej poprzecznie do drogi powiatowej Sabnie – Dybów.

Wieś należy do parafii Zembrów (informacje o parafii).

W miejscowości działa Ochotnicza Straż Pożarna Hołowienki (więcej na temat jednostki).

Galeria

Skip to content