Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) informuje się mieszkańców, że na terenie Gminy Sabnie zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmuje się firma:

Eko Team Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 6
07 – 100 Węgrów

Ponadto informujemy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla Gminy Sabnie mobilna zbiórka w/w sprzętu odbędzie się 28.10.2014 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155) użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do gospodarstw domowych (a więc m.in. chłodziarek, zamrażarek, pralek, mikrofalówek, zmywarek, wentylatorów elektrycznych, odkurzaczy, żelazek, suszarek do włosów, zegarów i zegarków, wag, telefonów, świetlówek, wiertarek, pił, maszyn do szycia, zabawek elektronicznych, itp.) jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu punktom zbierającym ten sprzęt. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.

Informujemy, że sprzedawcy w/w sprzętu zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Dodaj komentarz

Skip to content