Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

Od 3 kwietnia 2023 r. Agencja prowadzi kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256, z późn. zm.).

Podobnie jak w poprzednim roku wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się tradycyjnie koła, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Budżet przeznaczony na ten cel to 120 mln zł – w poprzednich latach było to 70 mln zł.

Wsparcie uzależnione jest od liczby członków KGW i wynosi:

  • 8 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób,
  • 9 tys. zł – jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75
  • 10 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Jeśli chodzi o inne zmiany, warto wiedzieć, że od tego roku koła gospodyń wiejskich, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o przyznanie pomocy. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które np. w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania działalności statutowej – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania.

W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunek wskazany przez KGW w ewidencji producentów, trzeba upewnić się, że wpisano tam odpowiedni i aktualny numer konta bankowego lub rachunku koła prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy finansowej dla KGW pozostają bez zmian.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z udaniem się do placówek Agencji z dokumentami.

Ostatni dzień na złożenie wniosku to, jak w poprzednich latach, 30 września.

Więcej informacji – otwórz

Dodaj komentarz

Skip to content