53 tysiące złotych dofinansowania dla Strażaków z terenu Gminy Sabnie!

Decyzją Radnych Województwa Mazowieckiego Gmina Sabnie pozyskała dofinansowania w ramach naborów „OSP-2021” oraz „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” w kwotach:

– 31.396 zł na zakup nowego sprzętu specjalistycznego oraz komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka (OSP KSRG Nieciecz i OSP KSRG Kupientyn).

– 22.000 zł na remont budynku strażnicy jednostki OSP Suchodół.

 

Wymienione jednostki, które dostały dofinansowanie  są to prężnie działające Ochotnicze Straże Pożarne niosące bezinteresowną pomoc. Trud codziennej pracy wszystkich strażaków ochotników jest zauważalny i doceniany, nieustannie staramy się modernizować oraz uzupełniać braki w sprzęcie wykorzystywanym w akcjach bojowych, dbamy również o bieżące remonty remiz strażackich na terenie Gminy Sabnie. Nawet najlepiej przeszkoleni strażacy bez odpowiednich narzędzi nie mogą w pełni wykorzystać swojego potencjału, dlatego tak ważne jest nieustanne doposażanie jednostek w nowoczesny sprzęt. Strażnice pełnią wiele funkcji, są miejscem spotkań, lokalnymi centrami kultury, ale przede wszystkim są miejscem, w których przechowywany jest sprzęt i samochody. Utrzymanie ich w dobrym stanie jest gwarancją niezawodności i przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Dodaj komentarz

Skip to content