Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji

W dniu 25 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński i Łukasz Skolimowski – właściciel firmy Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL z Siedlec podpisali umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kurowicach.
Dokumentacja zostanie wykonana do dnia 31 lipca 2021 r. Po tym terminie zostanie ogłoszone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody w Kurowicach.
Stacja uzdatniania wody zaopatruje mieszkańców trzech miejscowości w wodę (Kurowice, Kolonia Kurowice, Zembrów) i wymaga modernizacji. Gmina Sabnie pozyskała na ten cel środki finansowe w kwocie 1 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Liczymy na pomyślną realizację długo wyczekiwanej inwestycji.

Dodaj komentarz

Skip to content