Dofinansowanie zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2019

Drugi rok z rzędu nasza gmina złożyła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 czerwca 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań . Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.
Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000,00zł na realizację pięciu zadań:

1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach.

Prace polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu elewacji, malowaniu tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz wymiany parapetów zewnętrznych.

2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie.

Wykonano przebudowę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej.

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku.

Wykonano przebudowę sanitariatów w budynku świetlicy dostosowując je także dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowicach.

Prace w świetlicy polegały na wymianie podłogi oraz odnowieniu ścian wewnętrznych.

5) Zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kupientynie.

Wykonano zagospodarowanie placu poprzez ułożenie kostki brukowej na podbudowie cementowej.

Realizacja tych projektów została już zakończona.

Dodaj komentarz

Skip to content