Powitanie wiosny w przedszkolu w Zembrowie

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny.

Witając wiosnę,  22  marca   każde  dziecko  w  tym  dniu  miało  zielony  strój symbolizujący wiosnę. O  godz.  10  wszystkie   przedszkolaki  wraz  ze  swoimi  paniami  zebrały  się  w  jednej  sali, żeby  wspólnie  powitać  Panią  Wiosnę. Podczas  uroczystości  dzieci  miały  okazję  przywoływać  Wiosnę  wierszykami  i  piosenkami  i  głośnymi  okrzykami. . Pani Wiosna oznajmiła  dzieciom w liście, że  od  dziś  zaczyna  swoje  panowanie  w  przyrodzie  i  w  pogodzie,  i  zaprosiła  dzieci  do rozwiązywania zagadek oraz zadań ,które przygotowała .  W  ten  sposób  dzieci    wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku.

Dodaj komentarz

Skip to content