Program Mieszkanie+

Program Mieszkanie Plus umożliwia powstanie mieszkań na wynajem o niskich czynszach, które mogą być docelowo wykupowane na własność. Wszyscy chętni będą mogli wynająć takie mieszkanie, a jednocześnie stopniowo je wykupywać, bez zadłużania się w bankach. Rolą Krajowego Zasobu Nieruchomości jest udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pod takie budownictwo. Dzięki wykorzystywaniu gruntów państwa koszt powstania mieszkań będzie niższy. KZN będzie nadzorował warunki wynajmu mieszkań oferowanych przez przedsiębiorców, kontrolował wysokość czynszy, a w razie konieczności także karał za nieprzestrzegania zasad zawartych w ustawie.

Załącznik:
Ulotka na temat programu Mieszkanie+

Dodaj komentarz

Skip to content