Spotkanie poświęcone przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju SLGD Tygiel Doliny Bugu

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sabnie do udziału w spotkaniu, poświęconym przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, które odbędzie się 15 września 2015 r. w godz. 9:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

Spotkanie konsultacyjne będzie obejmować w szczególności: analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach zostaną zkonsultowane grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji.

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju, to Państwo decydujecie na jakie przedsięwzięcia zostaną skierowane środki z PROW 2014-2020.

Osoby zainteresowanie proszone są o zapisanie się na spotkanie pod nr tel. 85 655 77 06.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Wojtkowska
Prezes Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Dodaj komentarz

Skip to content