Instalacje fotowoltaiczne (przydomowe elektrownie słoneczne) z dofinansowaniem – nabór deklaracji od Mieszkańców

fotowolGmina Sabnie prowadzi nabór ankiet od Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich polegającym na montażu na prywatnych nieruchomościach instalacji fotowoltaicznych – przydomowych elektrowni słonecznych. W przypadku otrzymania dofinansowania instalacje będą montowane w 2015 roku. Dotacja wyniesie 90% ceny netto instalacji wraz z montażem. 10% kwoty netto i kwota VAT będą ponoszone przez Mieszkańców. Szacuje się, że koszt całkowity instalacji o mocy od 3 kW do 5 kW (moc typowa dla gospodarstw jednorodzinnych) wyniesie 22 000 zł – 37 000 zł (zależnie od zapotrzebowania na moc gospodarstwa domowego i mocy zainstalowanej instalacji), a wkład własny Mieszkańca wyniesie 6 000 zł – 10 000 zł. W sytuacji gdy suma wartości instalacji osób zainteresowanych montażem przewyższy, zgodną z regulaminem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, wartość całego projektu o zakwalifikowaniu do udziału będzie decydowała kolejność złożonych wniosków. Ekspert z firmy zewnętrznej będzie oceniał możliwość instalacji urządzań na dachach Mieszkańców.

NABÓR BĘDZIE PROWADZONY DO DNIA 30 KWIETNIA, DO GODZINY 12.00.

Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Sabnie, pokój nr 8.

Ankietę można uzyskać w Urzędzie Gminy Sabnie, u radnego (od dnia 23.04.2015) lub pobrać poniżej.

pobierz ankietę

Dodaj komentarz

Skip to content