Protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2014 r. w miejscowości Nieciecz Włościańska

Wójt Gminy Sabnie udostępnia do publicznej wiadomości protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 19.00 w budynku OSP w miejscowości Nieciecz Włościańska zarządzonej przez Wójta Gminy Sabnie zawiadomieniem znak: GK. 6220.4.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku chlewni bezściołowej na 250 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działek o nr ew. 202/1 i 203/1 położonych w miejscowości Nieciecz Włościańska, gmina Sabnie”.

Załącznik:
protokół

Dodaj komentarz

Skip to content