Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej  Komisji Wyborczej w  Sabniach
z dnia 8 października 2014 r.

 Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Sabniach  wzywa do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Sabnie w okręgu wyborczym nr 9, nr 10, ponieważ do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24:00 w tych okręgach  zgłoszono tylko jedną listę kandydatów:

  • w okręgu wyborczym nr 9 , obejmującym 1 mandat zgłoszono tylko jedną listę kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu,
  • w okręgu wyborczym nr 10, obejmującym 1 mandat zgłoszono tylko jedną listę kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu

Termin do dokonywania zgłoszeń upływa w dniu  14 października 2014r.

Jednocześnie Gminna Komisja Wyborcza w Sabniach informuje, że w celu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń pełnione będą dyżury wg. harmonogramu:

w dniu  13 października 2014 r. w godz. od 14 00 do 1600.

w dniu  14 października 2014 r. w godz. od 14 00 do 1600.

Załącznik:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sabniach z dnia 8 października 2014 r.

Dodaj komentarz

Skip to content