Usuwanie azbestu z trenu Gminy Sabnie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2014”. Koszt zadania wyniósł 14 053,01 zł, w tym dofinansowanie 9 133,00.

Na przełomie sierpnia i września odebrano wyroby zawierające azbest od mieszkańców Gminy Sabnie.

Dodaj komentarz

Skip to content