Dzień Niezapominajki w Przedszkolu w Zembrowie

Od 12 lat 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii Dzień Polskiej Niezapominajki. Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej, zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody „małej i wielkiej Ojczyzny”. Jest doskonałą lekcją edukacją dla młodego pokolenia. Po raz pierwszy „maluchy” z naszego przedszkola obchodziły to święto. Dzieci ubrane na zielono w „niezapominajkowych” czapkach na głowach wykonały układ ruchowy do piosenki, która stała się hymnem tego święta.

Wysłuchały opowiadania o „Przygodzie Niezapominajki” w wykonaniu wychowawczyni oraz bajki o niezapominajce. W  ramach zajęć plastycznych zrobiły niezapominajkę  na patyku dla swoich rodziców.

Warto bowiem  iść za Andrzejem Zalewskim redaktorem radiowej Jedynki prowadzącym EkoRadio, który zapoczątkował je, którego symbolem stała się niezapominajka polna  (Myosotis L.) dosłownie „mysie uszko”.  Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale rośnie również w naszych ogrodach i obejściach.

Alina Goworek

Dodaj komentarz

Skip to content