Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

sabnie.plWójt Gminy Sabnie przedstawia do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

wnioski w dowolnej formie (e-mail, faks, forma pisemna) do dnia 15 listopada  należy składać pod adresem:

Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
(sekretariat)
fax 25 787 42 49
e-mail: sekretariat@sabnie.pl

Załącznik:
Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

Dodaj komentarz

Skip to content