Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wójt Gminy Sabnie informuje, że Uchwałą Nr XXIX/163/2013 Rada Gminy w Sabniach zatwierdziła taryfę na okres od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie, obejmującą:

  1. cenę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości 2,45 zł. netto plus podatek VAT,
  2. stawka opłaty abonamentowej pozostaje bez zmian (6 zł. netto plus podatek VAT za okres rozliczeniowy – 2 zł. netto plus podatek VAT za miesiąc).

Dodaj komentarz

Skip to content