Propozycja dla Przedsiębiorców

sabnie.pl
Gmina Sabnie we współpracy z firmą New Power przygotowuje się do przetargu na dostawę energii elektrycznej. Z tytułu przetargu istnieje możliwość obniżenia stawki za energię elektryczną.

Jesteśmy na etapie przygotowywania audytu, który ma na celu wyliczenie ogólnej kwoty oszczędności.

Wychodząc na przeciw przedsiębiorcom działającym na terenie gminy zapraszamy do wspólnego działania celem uzyskania oszczędności w opłatach za prąd.

Do przygotowania audytu niezbędne są następujące dokumenty:

  1. rachunki za prąd za XI i XII 2011 roku
  2. rachunki za prąd za XI i XII 2012 roku
  3. umowa z zakładem energetycznym

Kopie powyższych dokumentów można złożyć w Urzędzie Gminy Sabnie (sekretariat) do dnia 23 stycznia włącznie.

Nadmieniamy, że wykonanie audytu jest bezpłatne. Po wykonaniu audytu każdy z przedsiębiorców podejmie decyzję o ewentualnym przystąpieniu do przetargu w partnerstwie z gminą.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Skip to content