Nowe okręgi wyborcze

Wójt Gminy Sabnie informuje, że w dniu 30 października 2012r. Rada Gminy w Sabniach podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w  brzmieniu takim jak w załączonym pliku.

Załącznik:
Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dodaj komentarz

Skip to content