Dopłaty do materiału siewnego – informacja Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. producenci rolni będą mogli ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty dotyczą materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje oraz formularz Wniosku, załączniki (Oświadczenia) i instrukcja wypełniania Wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. Informacji udzielają również pracownicy Telefonicznego Punktu Informacyjnego ARR pod numerem telefonu: 22/661-72-72 oraz Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w
Warszawie ul. J. Waszyngtona 146, tel. 22/515-81-32.

Dodaj komentarz

Skip to content