Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sabniach

Od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Gmina Sabnie będzie realizowała projekt „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sabniach”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosci 44 570 zł.

Celem ogólnym projektu jest pobudzenie aktywności 65 uczniów Zespołu Szkół w Sabniach na rzecz przedsięwzięć lokalnych ukierunkowanych na rozwój osobisty i podnoszenie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży obszarów wiejskich.

W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia taneczne – 2 grupy warsztatowe po 10 osób – 5 dziewcząt i 5 chłopców /Szkoła Podstawowa i Gimnazjum/, 1 godzina zajęć w tygodniu /24 spotkania/. Zajęcia będzie prowadził wykwalifikowany i doświadczony instruktor. Podsumowaniem zajęć będzie prezentacja grup tanecznych na jednej z uroczystości szkolnych, na którą przewidziano zakup strojów tanecznych dla uczestników.
  • wyjazdy na basen – cotygodniowe wyjazdy dla 45 osób /30 uczniów Gimnazjum i 15 uczniów Szkoły Podstawowej/ – w sumie 24 wyjazdy. W ramach zajęć sfinansowane zostaną koszty dojazdu, zakup biletów oraz wynagrodzenia trenera na basenie.

podstrona projektu

Dodaj komentarz

Skip to content