Wyprawka szkolna

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie do podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku mogą się ubiegać o nie uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych, III klasy gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nieznacznie wzrośnie wsparcie:
– 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowe
– 325 zł dla uczniów III klasy gimnazjum
– 210 zł dla uczniów niepełnosprawnych z klas IV-VI
– 315 zł dla uczniów niepełnosprawnych z zasadniczych szkół zawodowych
– 390 zł dla uczniów niepełnosprawnych ze szkól ponadgimnazjalnych innych niż zawodowe.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kryterium dochodowe. Otrzymają je dzieci rodzin, w których dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Ten warunek nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych, którzy muszą przedstawić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć w szkole, do której będzie chodzić dziecko, w terminie wskazanym przez wójta. Rodzic musi najpierw kupić podręczniki i na podstawie dowodu zakupu, np. rachunku, otrzyma zwrot kosztów. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

Dodaj komentarz

Skip to content