Postępowanie transgraniczne w sprawie budowy elektrowni jądrowej na terytorium Białorusi

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje o postępowaniu o ocenie oddziaływania w zakresie transgranicznym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni jądrowej na terytorium Białorusi i otrzymaniu przez stronę polską Wyciągu z opinii państwowej ekspertyzy ekologicznej Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi z dnia 13 lipca 2010 r.

W związku z powyższym umożliwiamy Państwu zapoznanie się z obwieszczeniem i wyciągiem z ekspertyzy:

Dodaj komentarz

Skip to content