Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 30% kosztu całkowitego zadania i nie więcej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 na dobę i nie więcej niż 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3 na dobę. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami programu na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dodaj komentarz

Skip to content