Zapowiedź spotkania informacyjnego na temat projektów finansowanych z EFS dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu

12 maja 2011 r. (czwartek) w godzinach 17.00-19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie (ul. Główna 73, 08-331 Sabnie) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości realizacji przez organizacje pozarządowe projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie powiatu sokołowskiego organizowane przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – partnera projektu „Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach”.

Spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach kierowane jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu całego powiatu sokołowskiego.

Więcej informacji na temat spotkania…

Dodaj komentarz

Skip to content