Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Wójt Gminy Sabnie, Rada Gminy oraz pracownicy urzędu składają życzenia wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Wójt Gminy Sabnie
Ireneusz Piotr Wyszyński

Przewodniczący Rady Gminy Sabnie
Wacław Mikołajczuk

Wyniki konkursu Bezpiecznie na wsi

W dniu 18 kwietnia 2011 roku (poniedziałek) komisja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego i Wójta Gminy Sabnie wyłoniła laureatów.

W grupie I (klasy 0-3), spośród 16 uczestników, laureatami zostały:

  • I miejsce – Magdalena Skorupka z 3 klasy SP w Niecieczy
  • II miejsce – Paulina Marczuk z 2 klasy SP w Zembrowie
  • III miejsce – Natalia Komosa z 1 klasy SP w Zembrowie

W grupie II (klasy 4-6), spośród 12 uczestników, laureatami zostały:

  • I miejsce – Iwona Bielińska z 4 klasy SP w Zembrowie
  • II miejsce – Patrycja Danielak z 5 klasy SP w Zembrowie
  • III miejsce – Emilia Połog z 4 klasy SP w Niecieczy

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas imprezy plenerowej „Lato w Sabniach” w dniu 26 czerwca 2011 roku.

Prace komisji:

Zwycięskie prace:

Dyżury pracownika ARiMR w Urzędzie Gminy Sabnie

Od dnia dzisiejszego (5 kwietnia 2011) w każdy wtorek w godzinach 8.00-11.00 w Urzędzie Gminy Sabnie (pok. nr 7) dyżuruje pracownik Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Udziela porad w sprawach związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt, która obowiązuje wszystkich posiadaczy bydła, świń, kóz i owiec. Świadczy usługi takie jak: informowanie rolników o aktualnych przepisach dotyczących zwierząt, przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń zachodzących w stadach (urodzenie, sprzedaż, kupno, padnięcie, ubój itp.).